II Konferencja Instytutu Położnej - 3 grudnia 2016, Warszawa

Konferencja skierowana do położnych, położnych środowiskowych, doul oraz organizatorów szkół rodzenia.

Zobacz wszystko